Design & interacțiune Web

Publicat de: pe

Discuții referitoare la proiecte

Ultima parte a laboratorului va fi destinată discuțiilor referitoare la proiecte și modalalitatea de evaluare.

Design web

Alte resurse:

Protocolul HTTP

La următoarea adresă @alexcoman/http_server.py puteți găsi o implementare rudimentară (și incompletă) a unui server web. Pe baza utilitarului de mai sus o să discutăm despre cele mai importante aspecte referitoare la protocolul HTTP(S).

alex@laborator_web $ curl -O $HTTP_SERVER_URL
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 7695 100 7695  0   0 10534   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 10541

alex@laborator_web $ python http_server.py
INFO:HTTPServer:The HTTP server is starting...
INFO:HTTPServer:The server is listening on 0.0.0.0:8080

Dacă accesăm dintr-un browser web adresa http://127.0.0.1:8080 o să primim următorul răspuns HTTP:

HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 12 Mar 2018 21:48:13
Content-Length: 443
Content-Type: text/plain
Connection: close
X-Laborator: Tehnologii Web
Server: HTTPWorker

GET / HTTP/1.1
Host: 127.0.0.1:8080
Connection: keep-alive
Upgrade-Insecure-Requests: 1
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.146 Safari/537.36
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Accept-Language: en-US,en;q=0.9