Evaluare - Componenta A

Publicat de: pe

În săptămâna a IX-a fiecare echipă înscrisă va prezenta arhitectura proiectului ales. Pentru ca proiectul ales să poată fi evaluat, acesta trebuie să îndeplinească cerințele prezentate în secțiunile de mai jos (de asemenea, trebuie să țineți cont de evaluarea componentei P și de aspecte privind evaluarea).

Cerințe

  • Prezentarea arhitecturii de ansamblu (e.g., via diagrame UML), plus etapele intermediare ale dezvoltării proiectului.
  • Pentru proiectele din categoria M: adiţional, consideraţii preliminare privind structura (modelarea) datelor şi provenienţa lor – de exemplu, recurgerea la anumite servicii Web ori API-uri publice.

Proiectarea arhitecturală

Poate unul dintre cei mai importanți pași în dezvoltarea unei aplicații este proiectarea arhitecturală. În cadrul acestui pas se alege maniera de implementare a proiectului, dar și tehnologiile ce avantajează dezvoltarea acestuia.

Aspecte ce pot fi punctate:

  • alegerea tehnologiilor potrivite pentru tipul de proiect ales;
  • folosirea paradigmelor de programare obiectuală şi/sau funcţională – acolo unde este cazul;
  • folosirea unor tehnologii open source (acolo unde esta cazul, ca alternativă la a nu reinventa roata);
  • crearea unor noi servicii / tehnologii.

Folosirea unui sistem de versionare

În cadrul acestei secțiuni vom puncta următoarele aspecte:

  • existența de stări intermediare pentru proiectul dezvoltat;
  • folosirea corespunzătoare a capacităților sistemului de versionare (branch, tags etc);
  • mesaje relevante în istoricul proiectului.