Întrebări frecvente

Laboratoare

Ce tematici vor fi abortate în cadrul laboratoarelor?

Printre tematicile ce vor fi abordate în cadrul laboratoarelor putem aminti dar fără a ne limita la: Concepte importante și arhitectura WWW, Protocolul HTTP, Limbajul de marcare HTML, Foi de stiluri CSS, Proiectare și arhitecturi Web, Servere de aplicații – exemplu: Python / PHP, Modelarea datelor via XML, Procesări DOM, SAX, SimpleXML pentru HTML și XML, De la SOA la servicii Web: SOAP și REST, Securitatea aplicațiilor Web.

Care este scopul acestui laborator ?

Cursul de Tehnologii Web își propune să clădească o fundație solidă pentru stundeții ce doresc să devină dezvoltatori Web profesioniști.

Este posibil să mă transfer la altă grupă ? Nouă

În cazul în care nu puteți ajunge la laboratorul grupei dumneavoastră puteți să vă transferați la altă grupă dacă găsiți un coleg de la grupa respectivă dispus să facă schimb cu dumneavoastră și dacă ambii titulari de laboratori sunt de acord cu acest lucru.

Evaluare

Echipa poate fi compusă din membrii din grupe diferite ? Nouă

Dacă studenții fac parte din grupe ce au același titular de curs nu este nici o problemă și nu este necesară nici o acțiune suplimentară din partea studenților. În cazul în care grupele din care fac parte studenții au titulari diferiți aceștia trebuie să decidă la care dintre grupe doresc să prezinte proiectul și să urmeze pașii descriși în răspunsul pentru întrebarea "Este posibil să mă transfer la altă grupă ?".