Referitor la restanțe

Publicat de: pe

Mai multe informații pot fi găsite la următoarea adresă: @busaco/web-projects.

Fragment de interes:

Punctajul obţinut la o componentă (P, A şi/sau S) evaluată la altă dată decât cea prevăzută în planificarea precizată va fi diminuat cu 2 puncte.

Echipele aparţinând grupelor al căror responsabil a fost domnul Alexandru Coman vor avea evaluat proiectul restant de către domnul Ciprian Amariei.