Managementul pachetelor

Publicat de: pe

Vom instala și dez-instala programe :)

Ce este un pachet

Fiecare distributie Linux folosește pachete ca o metoda de administrare (instalare, stergere, actualizare) a software-ului.

În trecut, multe programe erau distribuite ca și cod sursă. Această metodă implică un efort suplimentar pentru utilizator pentru a aduna dependințele necesare și pentru a compila acel program.

Un răspuns pentru această problemă de distribuție si compilare a venit sub forma pachetelor, care conțin toate informațiile necesare (program, configurări, depentințe, documentație, etc) astfel încât instalarea și mentenanța unui program sa fie făcută cât mai ușor.

În continuare vom discuta în principal despre RPM, RPM-uri si Yum, dar principiile de mai jos pot fi aplicabile si pentru alte tipuri de pachete si manageri de pachete.

Managerul de pachete

Folosim un manager de pachete pentru o interacțiune mai ușoara cu procesul de instalare, actualizare si dezinstalare a unui pachet.

RPM (Red Hat Package Manager), ca și manager de pachete, a fost folosit în distribuțiile Red Hat încă din 1995.

El a fost gândit ca și un utilitar care poate adresa mai multe necesități:

 • căutarea și validarea pachetelor
 • instalarea, actualizarea si ștergerea pachetelor
 • diverse acțiuni (verificare metadate pachet, listarea conținut pachet, etc)

Ne putem referi la un RPM, pe lângă utilitarul în sine, și la pachetul de date cu extensia .rpm

Putem instala un RPM.

rpm -ivh cronie.rpm

Putem actualiza un pachet cu o versiune mai nouă

rpm -Uvh cronie.rpm

Putem sterge un pachet instalat

rpm -e cronie.rpm 
[email protected] ~ $ rpm -qa | grep cron
crontabs-1.11-6.20121102git.el7.noarch
cronie-anacron-1.4.11-17.el7.x86_64
cronie-1.4.11-17.el7.x86_64

Putem verifica conținutul pachetului RPM

[email protected] ~ $ rpm -ql cronie
/etc/cron.d
/etc/cron.d/0hourly
/etc/cron.deny
/etc/pam.d/crond
/etc/sysconfig/crond
/usr/bin/crontab
/usr/lib/systemd/system/crond.service
/usr/sbin/crond
/usr/share/doc/cronie-1.4.11
/usr/share/doc/cronie-1.4.11/AUTHORS
/usr/share/doc/cronie-1.4.11/COPYING
/usr/share/doc/cronie-1.4.11/ChangeLog
/usr/share/doc/cronie-1.4.11/INSTALL
/usr/share/doc/cronie-1.4.11/README
/usr/share/man/man1/crontab.1.gz
/usr/share/man/man5/crontab.5.gz
/usr/share/man/man8/cron.8.gz
/usr/share/man/man8/crond.8.gz
/var/spool/cron

Putem verifica metadatele pachetului RPM.

[email protected] ~ $ rpm -qi cronie
Name    : cronie
Version   : 1.4.11
Release   : 17.el7
Architecture: x86_64
Install Date: Thu 28 Sep 2017 08:43:45 PM EEST
Group    : System Environment/Base
Size    : 220388
License   : MIT and BSD and ISC and GPLv2+
Signature  : RSA/SHA256, Thu 10 Aug 2017 06:27:51 PM EEST, Key ID 24c6a8a7f4a80eb5
Source RPM : cronie-1.4.11-17.el7.src.rpm
Build Date : Thu 03 Aug 2017 06:33:54 PM EEST
Build Host : c1bm.rdu2.centos.org
Relocations : (not relocatable)
Packager  : CentOS BuildSystem <http://bugs.centos.org>
Vendor   : CentOS
URL     : https://fedorahosted.org/cronie
Summary   : Cron daemon for executing programs at set times
Description :
Cronie contains the standard UNIX daemon crond that runs specified programs at
scheduled times and related tools. It is a fork of the original vixie-cron and
has security and configuration enhancements like the ability to use pam and
SELinux.

În versiunile recente de RedHat se recomandă să interacționăm cu pachetele RPM prin intermediul utilitarului yum.

YUM (Yellowdog Updater Modified) este un manager de pachete open source recomandat pentru modul în care adresează problema dependințelor între pachete și pentru modul în care poate interacționa cu depozite de software (repositories).

Puteți observa mai jos un mod prin care yum se conectează automat la un depozit de software, caută programul pe care noi dorim să îl instalăm și instalează și dependințele necesare pentru această aplicație.

[[email protected] ~]# yum install vim-enhanced -y
Loaded plugins: fastestmirror, presto
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirrors.hostemo.com
 * extras: mirrors.hostemo.com
 * updates: mirrors.hostemo.com
Setting up Install Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package vim-enhanced.i686 2:7.2.411-1.8.el6 will be installed
--> Processing Dependency: vim-common = 2:7.2.411-1.8.el6 for package: 2:vim-enhanced-7.2.411-1.8.el6.i686
--> Processing Dependency: libgpm.so.2 for package: 2:vim-enhanced-7.2.411-1.8.el6.i686
--> Running transaction check
---> Package gpm-libs.i686 0:1.20.6-12.el6 will be installed
---> Package vim-common.i686 2:7.2.411-1.8.el6 will be installed
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

====================================================================================================
 Package        Arch     Version          Repository           Size
====================================================================================================
Installing:
 vim-enhanced     i686     2:7.2.411-1.8.el6     CentOS6.3-Repository     837 k
Installing for dependencies:
 gpm-libs       i686     1.20.6-12.el6       CentOS6.3-Repository      28 k
 vim-common      i686     2:7.2.411-1.8.el6     CentOS6.3-Repository     6.0 M

Transaction Summary
====================================================================================================
Install    3 Package(s)

Total download size: 6.8 M
Installed size: 19 M
Downloading Packages:
Setting up and reading Presto delta metadata
Processing delta metadata
Package(s) data still to download: 6.8 M
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Total                                20 MB/s | 6.8 MB   00:00
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
 Installing : gpm-libs-1.20.6-12.el6.i686                           1/3
 Installing : 2:vim-common-7.2.411-1.8.el6.i686                        2/3
 Installing : 2:vim-enhanced-7.2.411-1.8.el6.i686                       3/3
 Verifying : 2:vim-common-7.2.411-1.8.el6.i686                        1/3
 Verifying : 2:vim-enhanced-7.2.411-1.8.el6.i686                       2/3
 Verifying : gpm-libs-1.20.6-12.el6.i686                           3/3

Installed:
 vim-enhanced.i686 2:7.2.411-1.8.el6

Dependency Installed:
 gpm-libs.i686 0:1.20.6-12.el6         vim-common.i686 2:7.2.411-1.8.el6

Complete!

Yum aduce mai multe îmbunătațiri față de metoda anterioară de management al pachetelor, prin faptul ca poate ține un istoric al acțiunilor asupra pachetelor instalate

[email protected] ~ # yum history
Loaded plugins: fastestmirror, langpacks
ID   | Command line       | Date and time  | Action(s)   | Altered
-------------------------------------------------------------------------------
  219 | update          | 2018-01-02 17:53 | E, I, U    | 163 EE
  218 | update          | 2017-11-01 20:35 | E, I, O, U   |  86 EE
  217 | update          | 2017-10-18 00:07 | Update     |  8 EE

Datorită acestei auditări putem să ne răzgândim, după ce facem o actalizare la 163 de pachete și să revenim la versiunile anterior instalate.

[email protected] ~ # yum history undo 219
Loaded plugins: fastestmirror, langpacks
Undoing transaction 219, from Tue Jan 2 17:53:28 2018
  Updated accountsservice-0.6.45-2.el7.x86_64              @base
  Update         0.6.45-3.el7_4.1.x86_64            @updates
  Updated accountsservice-libs-0.6.45-2.el7.x86_64           @base
  Update            0.6.45-3.el7_4.1.x86_64         @updates
  Updated apr-1.4.8-3.el7.x86_64                    @anaconda
  Update   1.4.8-3.el7_4.1.x86_64                  @updates
  Updated autofs-1:5.0.7-69.el7.x86_64                 @base
  Update     1:5.0.7-70.el7_4.1.x86_64               @updates
  Updated bind-libs-32:9.9.4-51.el7.x86_64               @updates
  Update      32:9.9.4-51.el7_4.1.x86_64             @updates
......

Depozit de software (repository)

Pentru a putea descărca sau actualiza pachete, sistemul pe care lucrați se va conecta prin internet către o locație centralizată pe care o vom numi un depozit de software (repository).

Pentru a se putea conecta la o asemenea locație, este necesar să fie definită locația asta într-o locație unde yum va verifica de fiecare dată, înainte sa ruleze, către ce surse de software ar trebui să se conecteze.

[email protected] ~ # ll /etc/yum.repos.d/
total 60
-rw-r--r--. 1 root root 1664 Aug 30 18:53 CentOS-Base.repo
-rw-r--r--. 1 root root 1309 Aug 30 18:53 CentOS-CR.repo
-rw-r--r--. 1 root root 649 Aug 30 18:53 CentOS-Debuginfo.repo
-rw-r--r--. 1 root root 314 Aug 30 18:53 CentOS-fasttrack.repo
-rw-r--r--. 1 root root 630 Aug 30 18:53 CentOS-Media.repo
-rw-r--r--. 1 root root 1331 Aug 30 18:53 CentOS-Sources.repo
-rw-r--r--. 1 root root 3830 Aug 30 18:53 CentOS-Vault.repo

Aceste fisiere de tip .repo conțin informații referitoare la sursa de software pe care o vom interoga, dar și informații de securitate (key GPG) pentru a verifica validitatea acestor surse.

Exemple precum cele de mai sus vin pre-instalate cu sistemul de operare. Putem adauga și alte surse, neoficiale, menținute de către comunitate sau utilizatori individuali, astfel încât să putem accesa și alte aplicații decât cele distribuite oficial în depozitele de software ale producătorului sistemului de operare (exemple Plex sau Nginx)

[email protected] ~ # cat /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo
# CentOS-Base.repo
#
# The mirror system uses the connecting IP address of the client and the
# update status of each mirror to pick mirrors that are updated to and
# geographically close to the client. You should use this for CentOS updates
# unless you are manually picking other mirrors.
#
# If the mirrorlist= does not work for you, as a fall back you can try the
# remarked out baseurl= line instead.
#
#

[base]
name=CentOS-$releasever - Base
mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=os&infra=$infra
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/os/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7

#released updates
[updates]
name=CentOS-$releasever - Updates
mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=updates&infra=$infra
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/updates/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7

#additional packages that may be useful
[extras]
name=CentOS-$releasever - Extras
mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=extras&infra=$infra
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/extras/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7

#additional packages that extend functionality of existing packages
[centosplus]
name=CentOS-$releasever - Plus
mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=centosplus&infra=$infra
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/centosplus/$basearch/
gpgcheck=1
enabled=0
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7

Resurse