Tehnologii Web

Specificarea cerinţelor principale:

  • pentru proiectele din clasa B: minimal, cele referitoare la funcţionalităţile esenţiale ale aplicaţiei;
  • pentru proiectele din clasa M: suplimentar, cele privind interacţiunea cu utilizatorul.
Proiectarea şi implementarea interfeţei Web responsive ce va recurge la HTML5 şi CSS3. Vor fi oferite motivaţii asupra alegerii unei/unor anumite idei de design.

  • Prezentarea arhitecturii de ansamblu (e.g., via diagrame UML), plus etapele intermediare ale dezvoltării proiectului.
  • Pentru proiectele din categoria M: adiţional, consideraţii preliminare privind structur (modelarea) datelor şi provenienţa lor – de exemplu, recurgerea la anumite servicii Web ori API-uri publice.

săptămâna curentă

Teste de laborator

Componenta E - susţinerea unui număr de 3 exerciţii practice neanunţate din materia predată, având durata de 15 minute, fiind permisă consultarea documentaţiilor - în cadrul orelor de laborator. Exerciţiile E1 şi E2 vor putea fi evaluate cu maxim 2.5 puncte, iar E3 cu 5 puncte.

Resurse: mini-teste + probe de examen

Fiecare echipă va livra următoarele resurse – toate obligatorii –, conform fiecărei propuneri de proiect. Fiecare echipă va avea alocate maxim 10 minute pentru susţinerea orală a soluţiei Web dezvoltate.

  • Un raport în formatul Scholarly HTML disponibil public pe situl Web al echipei (e.g., blog, wiki) care descrie detaliile care vizează progresul proiectului. Conţinuturile multimedia aferente, dacă există, vor putea fi distribuite on-line sub formă de prezentare ori film. Minimal, vor fi asociate tag-urile project, infoiasi, web. De asemenea, se va detalia maniera de folosire a sistemului de management al codului-sursă ales.

  • Ghidul de utilizare a aplicaţiei dezvoltate – disponibil ca document HTML5, recurgând la formatul Scholarly HTML.

  • Pentru proiectele din clasa M se va furniza un film demonstrativ având durată de 3—5 minute, la calitate HD.

Resurse utile: technical writing · advices

Resurse utile

Propuneri de proiecte

teme de proiect - lista propunerilor

Tutoriale

diverse resurse ce completează informațiile din cadrul laboratoarelor

Noutăți

diverse anunțuri referitoare la laboratoarele de Tehnologii Web

FAQs

întrebări comune referitoare la cursuri și laboratoare

Contact

modalități de contact